• Son Yazılar

 • Son Yorumlar

  • Arşivler

  • Kategoriler

  • Meta

  • Misyon & Vizyon

   zel Melekler Kre? ve Gndz ocuk Bak?m Evi olarak

   Misyonumuz;

   • Atatrk ilke ve devrimlerini tan?yan, benimseyen, yurdunu seven,
   • a?da?, demokratik ve lik,
   • Ulusal ve evrensel de?erlere sayg?l?,
   • De?i?im ve geli?ime a?k,
   • Kendine gvenen, kat?l?mc?, sorgulayan, etkili ve nitelikli,
   • Bilgi a??n?n gereklerini yerine getiren,
   • ?renmeyi temel ilke olarak benimseyen,
   • Yarat?c? ve retken,
   • Ho?gr sahibi, farkl?l?klar? zenginlik sayan,
   • D?nsel, duygusal, sosyal a?dan yeti?mi? bireyler yeti?tirmektir.
   • Bu do?rultuda, ?rencilerimizin bireysel yeteneklerini dikkate alarak;

   • ?renmeyi ?renmeleri
   • Bilgili, becerikli, z gvenli olmalar?
   • evreleri ile iyi ve olumlu ileti?im kuracak davran??lar? kazanmalar?
   • Olaylara ok ynl ve tarafs?z bakabilmeleri
   • a??n de?i?en ihtiyalar?na cevap verebilecek beceriler kazanmalar?, geli?en teknolojiyi izleyip kullanabilmeleri
   • Liderlik zelliklerinin yan? s?ra, i?birli?i ve ekip al??malar?na yatk?n bireyler olmalar?
   • D?nsel, duygusal ve sosyal ynden sa?l?kl? yeti?meleri iin her trl olanak sa?lanmaktad?r.

   Vizyonumuz;

   • E?itimde kaliteyi daima en st seviyede tutmay? gzeterek, hayat boyu ?renmeyi ilke edinen, evrensel dzeyde gerekli bilgi ve donan?ma sahip,
    ya?am?nda mutlu ve ba?ar?l? bireyler yeti?tirerek gelece?in dnyas?na yn veren ileri dzeyde lider bir e?itim kurumu olarak daima ilerlemektir.

   Unable to display Facebook posts.
   Show error

   Error: Error validating application. Application has been deleted.
   Type: OAuthException
   Code: 190
   Please refer to our Error Message Reference.